Analýza a programování ekonomických informačních systémů (Qi a ZEIS).
Školení uživatelů evidence majetku Qi, implementační podpora evidence majetku Qi.
Školení uživatelů, implementace a servis systému ZEIS.
Analýza a programování zakázkového software.
Prodej, instalace a konfigurace operačních systémů a aplikačního software, antivirová a bezpečnostní ochrana počítačů.
Návrhy systému zálohování, dodávka zařízení a servis zálohování dat uživatelů.
Řešení nestandardních situací uživatelů (havárie počítačů, operačního systému apod.).
Poradenská činnost ve výběrových řízeních týkajících se software a hardware.