Firma SKASO s.r.o. byla založena v roce 1999 převodem aktivit z podnikání fyzické osoby, majitele firmy RNDr. Vladimíra Skály. Zkušenosti v podnikání ve firmě se proto datují od začátku podnikání majitele, tj. od roku 1991. Obory podnikání se týkají obecně výpočetní techniky, přitom hlavní náplní činnosti firmy je analýza a programování ekonomických informačních systémů a také servis software u uživatelů. Menší částí se firma zabývá i prodejem a servisem hardware.

V oblasti analýzy a programování ekonomických informačních systémů má firma SKASO s.r.o. dlouholeté zkušenosti. Od roku 1991 do roku 1993 se majitel firmy analýzou i programováním podílel na některých modulech ekonomického informačního systému ZEIS a stál u zrodu tohoto informačního systému. Je také autorem modulu evidence majetku informačního systému ZEIS. Modul evidence majetku byl vytvořen v programovacím jazyce Pascal pro operační systém MSDOS. Modul pracuje i na všech verzích operačního systému MS Windows, a to jak v jednouživatelské verzi, tak v síťové verzi. Hlavním distributorem modulu je firma Profex AM s.r.o.

V roce 2001 zahájila firma spolupráci s firmou DC Concept a.s., která distribuuje moderní informační systém Qi. Firma Skaso s.r.o. vyvinula pro tento progresivní informační systém modul evidence majetku a podílí se na vývoji dalších modulů. Systém Qi je moderním informačním systémem koncipovaným pro prostředí operačního systému MS Windows nebo Linux a pracujícím na bázi SQL serveru firmy Microsoft nebo firmy SyBase. Systém Qi je provozován u řady uživatelů jak v České republice, tak ve Slovenské republice, připravuje se jeho uvedení do dalších zemí v rámci EU. Práce na vývoji modulů systému Qi, na školení a implementaci Qi je v současnosti hlavní náplní činnosti firmy SKASO s.r.o.

Od roku 1991 se majitel firmy zabývá servisem software, především řešením systémových problémů uživatelů pod různými verzemi operačního systému MS-DOS a MS Windows, Novell Netware a distribucí a servisem systému ZEIS. Firma zajišťuje servis software včetně dodávky hardware pro řadu koncových uživatelů, kterými jsou zejména firmy. Dále firma zajišťuje poradenskou činnost v oblasti dodávek hardware, software i další digitální techniky.

Ve spolupráci s firmou Profex AM s.r.o. zajišťuje firma SKASO s.r.o. školení uživatelů ekonomického informačního systému ZEIS při změnách zákonů, a to školení zaměřené na účetnictví a daňové přiznání a školení zaměřené na mzdy.